سلام

جمعه ی آخر محرمه ،این روز ها بدجوری دل امام زمانم خونه، این جمعه روضه ی آقام شنیدن داره ؛

یابن الحسن هنوز نیامد زمانتان؟


ادامه مطلب ...