عاشقانه

سلام دو تک بیتی بداهه محض ورزش ذهن و خالی نبودن عریضه ؛   ۱- دلخوش به این جراحت و این زخم کهنه ایم ما را زمانه چسب به هم میزند عزیز

 

۲- های دغدغه شعرهای من کجایی تو

ضمیر مفرد غائب شدم حواست نیست...؟!

 

 

/ 0 نظر / 121 بازدید