اشک بر حسین ع

حدیثی خوندم که دلم نیومد واستون ننویسمش

اما صادق ع می فرمایند :

الباکی علی الحسین (علیه السلام) قد ادی حقنا.

کسی که برای حسین ع گریه میکند حق ما (اهل بیت) را ادا کرده است.(کامل الزیارات)

قربون اون آقایی برم که هم بساط گریه ی ما رو جور میکنه هم روزی ما رو میرسونه، قربان ارباب...

ز فرط گریه مرا کور میکنی ارباب

مگو مرا ز خودت دور میکنی ارباب

اگر چه پول ندارم برات شد به دلم

خود تو خرج مرا جور میکنی ارباب.

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
مهاجر

اجرتون با خود ارباب. التماس دعا.