چرا حال پریشون داره ساری؟؟؟

بپرس از شاعر شهر شمالی
چرا چشمان گریون داره ساری

 همه گفتن لبِ دریا قشنگه
چرااعصاب داغون داره ساری

 بگو این هفته اَبرا رو بیارن
هوای باد و بارون داره ساری

یه جای خلوت و دنج و کلافه
به اسم سبزه میدون داره ساری

تجن تلخه ؛ تجن خونه ؛ تجن درد!
نه! حالی مثل کارون داره ساری

 یه روز ِآخرِ شهریوری رو
گمونم داغ ریحون داره ساری

 برای لحظه ی تنهایی و غم
دلا ! اشک فراوون داره ساری

بزار تابوتمو این گوشه ؛ خواهر!
همین امشب زمستون داره ساری

 به روی شانه ی صد تا جوانمرد

یقین صد تا خیابون داره ساری

سلام آقا سلام ای ملا مجدین

هزاران خفته در خون داره ساری

 میخوام این دفعه مفقودالاثر شم

هنوزم  حال مجنون داره ساری

/ 0 نظر / 29 بازدید