دو بیتی حضرت قاسم(ع)

دشمن، عموحسین! تنم را مچاله کرد

نیزه شکسته ها بدنم را مچاله کرد

ملعون سوال کرد که : فرزند کیستی؟

تا گفتمش حسن...دهنم را مچاله کرد...!

/ 3 نظر / 40 بازدید
شوریده

سلام با غزلی برای حضرت ابوالفضل (ع) به روزم . منتظر تشریف فرماییتون [گل]

محمد زارع پور

به به ! مرحبا ! حظی بردم که نگو و نپرس ! آفرین

سیدصادق و سیدعباس

وای سید چی گفتی؟