حضرت عباس (ع)

1

در مبحث عشق واژه کم می آید

بر سینه ی من فشار غم می آید

در روضه ی تو که می نشینم عباس

از واژه ی حرمله بدم می آید

2

این قوم به تو وفا نکردند عباس

از روی تو نه حیا نکردند عباس

من در عجبم سوی تو تیر اندازان

یک تیر چرا خطا نکردند عباس؟

3

تیر ها با بهانه می رفتند

سوی او وحشیانه می رفتند

تا که عباس بر زمین افتاد

سر فرصت نشانه می رفتند.

/ 2 نظر / 40 بازدید
امید

مث همیشه قشنگ وزیبا . . .