یابن الحسن...

در بی قرار آمدنت پیر میشود

این جمعه هم بدون تو تصویر می شود

تا کی برای آمدنت ناز می کنی ؟؟؟؟؟؟

آقا بیا فدای قدت دیر می شود

      ــــــــــــــــــــــــــــــ

آثار گناه رج به رج ، یا الله

پا را بنهادیم به کج ، یا الله

ما کشته ی دیدار امام خویشیم

عجل لولیک الفرج ، یا الله

     ــــــــــــــــــــــــــ

گفتی شکوفه ها که در آیند میرسی

با حرفهای خوب خوشایند میرسی

امسال هم بدون تو تحویل...نه یقین

در آخرین دقایق اسفند میرسی...!

/ 0 نظر / 30 بازدید