بابا یعنی سه نقطه...

سلام، دو بیت هدیه به بچه هایی که باباهاشون شهید شدن و ندیدنشون؛

در دیدن تصویر هایت قد کشیدم

با جزر آبی نگاهت مد کشیدم

یک ریش خون آلود و ترکشهای صورت

بابا ببخش... نقاشی ات را بد کشیدم...!

/ 0 نظر / 23 بازدید