دو بیتی محرم

خیمه...پرچم...سنج...قلاده...قمه...شال عزا پیرهن مشکی...کتیبه...اشکها...اشعارها بین روضه بوی سیبی آمد و مداح گفت ؛ بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ای مشک! چرا ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 5 بازدید
شهریور 96
6 پست
اسفند 93
1 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
11 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
14 پست