دم افطار لب تشنه لبان

دم افطار عجب میچسبد

رطب تازه ی بین الحرمین

جرعه ای آب به لب... میگویم ؛

به فدای لب عطشان حسیـن...!

/ 2 نظر / 165 بازدید
ساقی

تو راز بزرگ صبوری های من بودی بر سررسیدی که هر ورقش یعنی درد و بس که در روزهایش مردم زار میزند این همه صبوری بر تنم...

محمدنجاری

طب حاصل بین الحرمین جای خودش
/عجب افطار ی تربت به دلم میچسپد!